ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน

เอเชีย

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน 1914 (Huashan 1914 Creative Park) เดิมเป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นซับซ้อนถูกเปลี่ยนเป็นสวนอเนกประสงค์และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับงานศิลปะของไทเปและเป็นที่ตั้งของนิทรรศการและการแสดงหลายรายการ ฮว่าซาน ตั้งอยู่ติดกับตลาดคอมพิวเตอร์ Guanghua Digital Plaza เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถือในราคาลดพิเศษ

การเดินทาง
โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน
ใช้เส้นทางสายสีส้ม ทางออก 4 หรือสายสีน้ำเงิน ทางออก 5 ไปยัง Zhongxiao Xinsheng ทางออกที่ 1 เดินต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงสี่แยกถนน Jinshan ข้ามทางแยกและเข้าสู่ทางเข้าหลักของอุทยานทางด้านขวา