น้ำตกนะชิ

น้ำตกนะชิ (Nachi Fall)

น้ำตกนะชิ (Nachi Fall) ที่มีความสูง 133 เมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ที่อยู่ใกล้สถานที่ทางศาสนาดั้งเดิมในพื้นที่ ก่อนการพัฒนาหลักคำสอนทางศาสนา Nachi no Taki ได้รับการยกย่องจากคนญี่ปุ่นรุ่นแรก แม้วันนี้นักท่องเที่ยวจะต้องประทับใจกับพลังธรรมชาติและความงามของน้ำตก

Continue Reading