ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น

ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn Mountain)

ยอดเขามัทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn Mountain) อัญมณีแห่งเทือกเขาแอลป์สวิส ความสูงอยู่ที่ 4,478 เมตร มัทเทอร์ฮอร์นเป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุโรป ทิวทัศน์เหนือเทือกเขาอัลไพน์ที่ตระการตา

Continue Reading