สะพานไม้อูเบ็ง

สะพานไม้อูเบ็ง (Ubein Bridge)

สะพานไม้อูเบ็ง (Ubein Bridge) ซึ่งทอดยาวข้ามทะเลสาบ Taungthaman ในพม่าอาจดูเหมือนการข้ามทางไม้ที่ง่อนแง่น แต่เดิมทีไม้เหล่านี้ใช้สร้างขึ้นจากซากของพระราชวังก่อนถูกถอดมาสร้างเป็นสะพาน การก่อสร้างบนสะพานไม้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2394

Continue Reading