พิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว

พิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว (Miniatures Museum of Taiwan)

การแสดงของสมบัติล้ำค่าจากช่างฝีมือจิ๋ว พิพิธภัณฑ์ของจิ๋ว (Miniatures Museum of Taiwan) ของไต้หวันจะพานักเดินทางผ่านสถานที่ต่าง ๆ เช่นพระราชวัง Buckingham  และสถานที่ท่องเที่ยวในยุโรปที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ รวมถึงถนนอื่น ๆ และฉากในท้องถิ่นจากจุดหมายปลายทางทั่วโลก

Continue Reading
ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน 1914 (Huashan 1914 Creative Park) เดิมเป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นซับซ้อนถูกเปลี่ยนเป็นสวนอเนกประสงค์และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับงานศิลปะของไทเป

Continue Reading