ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ ฮว่าซาน 1914 (Huashan 1914 Creative Park) เดิมเป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นซับซ้อนถูกเปลี่ยนเป็นสวนอเนกประสงค์และพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับงานศิลปะของไทเป

Continue Reading