เดอะบันด์

เดอะบันด์ (The Bund) หรือหาดไว่ทาน (Waitan)

เดอะบันด์ (The Bund) หรือหาดไว่ทาน (Waitan) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ด้วยตึกแบบโคโลเนียลและวิวตึกระฟ้า เดอะบันด์เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดและเป็นความภาคภูมิใจของเซี่ยงไฮ้

Continue Reading